Τα νέα του Τμήματος

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), του Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ.


Ένας Αστροφυσικός στη ΣΔΟ - 2η Ημερίδα, 21/11/2014
 

                      Ο γιός του Ανέμου στη ΣΔΟ 1η Ημερίδα, 8/5/2014

 
Απόφοιτοι
Άρια Βασιλάκη,
MyHealthMarket.gr
Αλέξανδρος Ιορδανίδης,
Metlife Alico
Μπαλτά Μαρία,
Ernst & Young
Επιστημονική και Ερευνητική Δραστηριότητα
«Μέθοδοι Έρευνας στις Επιχειρήσεις και την Οικονομία», το νέο βιβλίο του Επικ. Καθηγητή Βαγγέλη Τσουκάτου σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δημήτρη Βρόντη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Χρήστου Φλώρου με τίτλο ''Risk, Profitability, and Competition: Evidence from the Chinese Banking Industry" στο Journal of Developing Areas (Volume 48, Number 3, Summer 2014). Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή 
Χρήστου Φλώρου με τίτλο ''Asset
Prices Regime-Switching and the Role of Inflation Targeting Monetary Policy" 
στο 21st Annual Conference of the Multinational Finance Society
(Prague, June 29 - July 2, 2014).
Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Χρήστου Φλώρου με τίτλο "Testing Stationarity of Futures Hedge Ratios" στο 13th Annual EEFS Conference
 (Thessaloniki, 12-15 June 2014).
Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή 
Χρήστου Φλώρου με τίτλο ''The role of Monetary Policy on asset prices: A Regime-Switch approach" στο HOBA 2014 International Conference
Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Χρήστου Φλώρου με τίτλο "Econometric investigation of Internet banking adoption in Greece", στο Journal of Economic Studies (Volume 41, Issue 4, 2014)
Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή 
Χρήστου Φλώρου με τίτλο ''Dynamic Spillover Effects in Futures Markets" δημοσιεύθηκε στο MPRA.
Ο Διδάσκων του ΠΜΣ κ. Λ.Κορρές
στη διοργάνωση Ημερίδας για ΦΕΦ & ΝΠ, ΟΠΑ 29-4-'14
 
Συνέδρια    

The 8th Annual Euromed Academy
of Business Conference, 
Verona, Italy,
September 16-18, 2015

Specialized Conference in Hr Practices, Strategic And Entrepreneurial Challenges
Paris, France,
May 21-22, 2015​


13th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A),
December 2014​​

European Cultural Centre of Delphi, Delphi, Greece
October 23-25, 2014​


European Recovery Leadership
Heraklion, Greece,
July 7-18, 2014​​

The 11th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics,
Greece, June 2014​​

The 12th Biennial Athenian Policy
Forum Conference,
Toronto, Canada,
June 13-14, 2014​